News

Lidmaatschap - Affiliation 2019 - NEWS

November 24, 2018

LIDMAATSCHAP 2019

 

COLLECTIEF LID : €250

INDIVIDUEEL LID : €115

 

Wat houdt een lidmaatschap in?

 

 • Abonnement Revue T&ES – Tunnels et Espace Souterrain

 • Gratis deelname aan tunnel(werf)bezoeken

  • 2018: Rotterdamse Baan, Schijnpoort, werf Vivaqua, North-South-Link

 • Korting Studiedag ABTUS-BVOTS

 • Gratis netwerkactiviteiten

 • Uniek netwerkplatform om in contact te komen met de volledige Belgische en internationale tunnelwereld (ABTUS-BVOTS is lid van ITA – International Tunnelling and Underground Space Association)

 • Via ABTUS-BVOTS als “ITA Member Nation” toegang tot de activiteiten en voordelen van ITA

 • Een stem (*) binnen ABTUS-BVOTS vzw

(*) Een collectief lidmaatschap is voor een organisatie of bedrijf met recht op 2 vertegenwoordigers  

 

Wij hopen u te mogen verwelkomen op één van onze activiteiten.

 

Interesse? Vul het formulier in “Toetredingsformulier BVOTS lid 2019_Formulaire d’affiliation ABTUS membre 2019” en stuur dit naar onze secretaris-generaal via mail@abtus-bvots.com

 

 

AFFILIATION 2019

 

MEMBRE COLLECTIF : €250

MEMBRE INDIVIDUEL : €115

 

Que comprend cette affiliation?

 • Abonnement Revue T&ES – Tunnels et Espace Souterrain

 • Participation gratuite aux visites de tunnels (chantiers)

  • 2018: Rotterdamse Baan, Schijnpoort, chantier Vivaqua, North-South-Link

 • Réduction pour la journée d’études ABTUS-BVOTS

 • Activités de réseau gratuites

 • Plate-forme de réseau unique pour entrer en contact avec l’ensemble du monde des tunnels belges et internationaux (ABTUS-BVOTS est membre de l’ITA - International Tunnelling and Underground Space Association)

 • Via ABTUS-BVOTS accès aux activités et avantages de l’ITA en tant que "ITA Member Nation"

 • Un vote (*) au sein de l’association ABTUS-BVOTS asbl

(*) Une affiliation collective donne droit à une organisation ou une entreprise à 2 représentants

 

Nous espérons pouvoir vous accueillir lors d'une de nos activités.

 

Intéressé? Remplissez le formulaire "FORMULAIRE D’AFFILIATION 2019" et envoyez-le à notre secrétaire-général via mail@abtus-bvots.com

 

 

Johan Mignon – Voorzitter Président

Didier De Bruyn – Vice-Voorzitter Vice-Président

Bart De Pauw – Secretaris-Generaal / Schatbewaarder Secrétaire-Général / Trésorier

 

Servais Hick – Bestuurslid Membre de comité

Jean-François Thimus – Bestuurslid Membre de comité

Johan Van Wassenhove – Bestuurslid Membre de comité

Noël Huybrechts – Bestuurslid Membre de comité

Jean-Pierre Tshibangu – Bestuurslid Membre de comité

Bart Vanhout – Bestuurslid Membre de comité

Bernard Boeckx – Bestuurslid Membre de comité

Eric Waffelaert - Bestuurslid Membre de comité

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

© 1977-2020 ABTUS-BVOTS | Avenue Grandchamp 148 - Grootveldlaan 148 - 1150 Brussels - Belgium | mail@abtus-bvots.be