Contact

Details

ABTUS - Association Belge des Techniques et de l’Urbanisme Souterrains - ABSL.

​​BVOTS - Belgische Vereniging voor Ondergrondse Technieken en Stedenbouw - VZW.

Avenue Grandchamp 148 - Grootveldlaan 148
1150 Bruxelles - 1150 Brussel - 1150 Brussels

Belgique - België - Belgium

Mail@abtus-bvots.com

Location
Send us a message

© 1977-2020 ABTUS-BVOTS | Avenue Grandchamp 148 - Grootveldlaan 148 - 1150 Brussels - Belgium | mail@abtus-bvots.be