top of page

News

Nieuwe fiets- en voetgangerstunnel voor veiligere Dampoort-site

Op ongeveer 300 meter van station Gent Dampoort realiseerde Smet-Tunnelling nv samen met Franki Construct nv (beiden lid van ABTUS-BVOTS) doorheen de spoorwegberm een 30 meter lange en 6 meter brede fiets- en voetgangerstunnel. Het eindresultaat zorgt voor een veiliger en sneller alternatief voor het drukke rondpunt aan de Dampoort en voor de route langs de Forelstraat.


Het ingraven en doorpersen van de gewapend betonnen koker d.m.v. een hydraulische persinstallatie werd met beproefde technieken en apparatuur uitgevoerd. Er werd hierbij gebruik gemaakt van vooraan aan de koker bevestigde snijmessen en grondsteunplaten, welke de grond in naar natuurlijke helling hielpen afgraven. Graafmachine en transportband voor grondafvoer werden binnen in de koker opgesteld.


Achteraan de kokerwerd de reeds afgelegde weg uitgevuld met stempel-/afduwframes. De perskrachten en de positie van de koker werden op heel regelmatige tijdstippen opgemeten. Hetzelfde gold voor de zettingen ter hoogte van de sporen, aangezien de kokerdoorpersing geschiedde bij in dienst zijnde sporen.


De buizen voor het buizendak werden ’s nachts doorgeperst tijdens een gefaseerde buitendienststelling van de bovenliggende sporen. Een verlichte en veilige werkzone werd ingericht om het werfverkeer en het verplaatsen en stockeren van materieel en materialen toe te laten.


De doorpersing van de buizen verloopt in 2 fasen. De eerste fase betreft de grondverdringende (!) doorpersing van de pilootstang. Vooraan op de pilootstang is de stuurbare kop gemonteerd. De pilootstang is hol waardoor een lichtstraal kan worden geprojecteerd die de actuele positie van de kop weergeeft op een beeldscherm. In een tweede fase wordt door middel van een avegaar de grond weggehaald en de definitieve stalen buis gelijktijdig doorgeperst. Hierbij wordt de pilootstang aan de ontvangstput gerecupereerd. De afzonderlijke definitieve stalen buizen worden onderling verbonden d.m.v. een slotconstructie.

Deze heeft een tweevoudig doel: • Voorkomen dat zand verdwijnt via de ruimte tussen de buizen onderling. • Geleiden van de buizen zodat ze in elkaars lijn blijven.


Nadat het aldus gevormde buizendak voltooid is werd de gewapend betonnen koker nauw aansluitend onder het buizendak doorgeperst. De stalen buizen werden daartoe vooraf verankerd teneinde ‘meeschuiven’ te voorkomen. De stalen buizen moeten eveneens opgevuld worden om het ontstaan van holle ruimtes onder het spoor op lange termijn te voorkomen.

Hebt u ook een interessante werf die u wil toelichten via onze website? Hebt u een interessante ontwikkeling? Contacteer ons gerust via mail@abtus-bvots.com


bottom of page