top of page

News

Jobsite Visit - Vivaqua Stormwater Pond Sint-Pieters-Woluwe - ACTIVITY REPORT

L’ABTUS a invité ses membres à une visite aux travaux de tunnel du projet le bassin d’orage Grandchamp à Woluwe-Saint-Pierre. Le maitre d’ouvrage de ce projet est VIVAQUA.

Il s’agit de la construction d'un bassin d'eau de pluie (capacité +/- 8000m³) par un tunnelier (placement de segments), sur une longueur de +/- 370m sans puits de réception et avec un diamètre de 5,2 m. Les autres ouvrages associés : une fosse de départ, un débordement qui collecte les eaux usées du collecteur existant et 2 puits d'accès au tunnel sous la Grandchamp à 1150 Woluwe-Saint-Pierre. Le tunnelier Petra, qui creusera le bassin d’orage Grandchamp, a été baptisé le 24 mars 2019. Ce chantier impressionnant permettra de limiter les problèmes d’inondations qui touchent régulièrement la vallée du Struykbeek.

L'entreprise chargée par Vivaqua de la réalisation de ces travaux est la SM Denys - Bam Contractors - W&F.

____________________________________________

De BVOTS heeft zijn leden uitgenodigd op een bezoek aan de tunnelwerken van het project regenwaterbekken Grootveld in Sint-Pieters-Woluwe. De bouwheer van dit project is VIVAQUA.

Het betreft de bouw van een regenwaterbekken (inhoud ± 8 000m³) met behulp van een tunnelboormachine (plaatsing van segmenten), over een lengte van ± 370 m en zonder ontvangstput en met een diameter van 5,2 meter. Bijbehorende kunstwerken: een vertrekput, een overstort die het rioolwater van de bestaande collector opvangt en twee toegangsschachten naar de tunnel, onder de Grootveldlaan te 1150 Sint-Pieters-Woluwe. De tunnelboormachine Petra, die het regenwaterbekken Grootveld graaft, werd op 24 maart 2019 gedoopt. Dankzij dit indrukwekkende kunstwerk zullen de overstromingsproblemen kunnen worden ingedijkt waarmee de vallei van de Struykbeek regelmatig te kampen heeft.

De aannemer aangesteld door VIVAQUA voor de uitvoering van deze werken is de THV Denys - Bam Contractors - W&F.


bottom of page